English French Hebrew
אמנת-שירות
קשרי לקוחות

ליצירת קשר, אנא מלאו פרטיכם ונציגנו יחזור אליכם בהקדם האפשרי. 


 • אנו חברת אחים חסיד, מנהלי החברה ועובדיה מתחייבים בזאת להעניק שירות איכותי לציבור רוכשי הדירות בחברתנו. אנו מתחייבים לשמור על אווירת שירות חיובית והרמונית הן בתוך צוות נציגי המכירות והן יתר מחלקות החברה. כמו כן אנו מתחייבים בזאת להפיץ את רוח האמנה ועקרונותיה גם ליתר ספקי החברה שאנו מופקדים עליהם בתחומים השונים. אמנה זו, שאנו חתומים עליה, הנה אבן דרך בתהליך מתמשך של שיפור השירות שאנו מעניקים ללקוחותינו ועל כן אנו מתחייבים לעדכנה בעתיד ולהתאימה לצרכים המשתנים של לקוחותינו.

  א. גילוי נאות ושקיפות מידע

  1. מידע מפורט ועדכני לפני הרכישה - לפני רכישת הדירה יהיו הלקוחות זכאים למידע מפורט ומעודכן על כל היבטיו לרבות אמת והגינות בפרסום.
  2. מידע מפורט ועדכני באופן שוטף – לאחר רכישת הדירה, מתחייבים עובדי החברה לספק מידע מעודכן ושוטף לגבי הנושאים הבאים:
    2.1 אספקת שירותים נלווים ושירותים הניתנים ע"י גורמי חוץ.
    2.2 הודעות על שינויים, לוח זמנים, המשפיעים על רכישת הדירה ומועדי המסירה.
  1. דרכי העברת המידע - המידע למתעניינים, לרוכשים ולדיירים יועבר בערוצים הבאים: פרסום, עלונים, במיילים ובדואר וכן באמצעות אתר האינטרנט.

  ב. הגינות בעריכת חוזים ובקיומם לצד כיבוד החוק

  1. חתימה על מסמכי רכישה-החוזה וכל סיכום אחר ייערכו באופן הגון תוך שמירת זכויות הצרכנים וכל התחייבות או סיכום יקויימו.
  2. גם לאחר הרכישה – יקבלו הדיירים פרוטוקול מסירה, בו יובהרו הזכויות והחובות, לצד מחויבותה של החברה כלפי הדיירים.

  ג. שירות נאות, מקצועיות ומיומנות עובדי החברה ונציגי המכירות

  1. אדיבות- צוות המכירות ועובדי החברה מתחייב להקפיד על יחס אדיב, מתוך אמון בלקוחותינו ומתוך יחס של כבוד למקבלי השירות
  2. מענה טלפוני אדיב- צוות עובדי החברה מתחייב למענה טלפוני אדיב תוך הזדהות בשם על ידי כל נותני השירות.
  3. מהירות תגובה- הנהלת החברה ועובדיה מתחייבים לתת מענה לפניות לקוחותינו תוך 72 שעות. במהלך שעות אלו יהיה הלקוחות זכאים לקבל מידע על משך הטיפול הצפוי בפנייתם. התחייבות זאת אינה מתייחסת למצבי חירום, בהם הלקוחות יהיו זכאים לתגובה מידית לפנייתם. (זמן תגובת המערכת הינו בימי עבודה בלבד (א - ה).
  4. זמינות- הלקוחות יקבלו מענה לפניותיהם בימי העבודה א-ה בין השעות 09:00 ועד 17:00 ובימי ו' עד השעה 12:00. נותני השירות, מועדי השירות ודרכי הפנייה לגורמים חיצוניים יובאו לידיעת הרוכשים בדפי המידע שימסרו לאחר הרכישה בהתאמה לפרויקט שבו ירכשו.
  5. שמירת סודיות- הנהלת החברה ועובדיה מתחייבים שלא להעביר מידע הנוגע לרוכשים לכל גורם שהוא.

  צוות הנהלת החברה ועובדיה חתומים בזאת על אמנת השירות לשיפור השירות ללקוחות החברה.