English French Hebrew
מאמרים

מחיר מטרה על רקע ביטול מע"מ 0

ההודעה על מועד הקדמת הבחירות, שבאה בסמוך להודעה על מותה בטרם עת של התוכנית למע"מ אפס לצורך הוזלת הדיור לזכאים הייתה מכה קשה לציבור הישראלי. אנשים רבים, ובהם גם זוגות צעירים שהחליטו להמתין עם רכישת דירה נאלצו לראות את מחירי הדיור ממשיכים לטפס.
לצד הבשורות הקשות של ביטול מע"מ אפס מסתבר שקיימת תוכנית נוספות שסיכויי המימוש שלה הרבה יותר גבוהים. מדובר על תכונית מחיר מטרה, שנועדה להפוך הרבה מאוד פרוייקטים חדשים בירושלים ובשאר הארץ לנגישים יותר. בשורות הבאות נסביר על משמעות התוכנית, נראה מי יוכל להשתתף בה ומתי צפויות התחלות בניה לפרויקטים שישתתפו בתוכנית זו.

 

דירות בהנחה


תוכנית מחיר מטרה, בדומה לחוק מע"מ אפס נועדה לאפשר לזכאים שונים לרכוש דירה חדשה במחיר מוזל. ההנחה אמורה להיות הנחה אמיתית, ולהיבחן ביחס למחיר השוק באותו אזור שבו מוקם פרויקט הנדל"ן למגורים.
על פי חוק מע"מ אפס, ההנחה אמורה להיות זהה לגובה המע"מ באותה עת (כיום – שמונה עשרה אחוז) אולם מומחים צפו שההנחה בפועל תהיה נמוכה יותר. על פי תוכנית מחיר מטרה, ההנחה על מחירי הדירות תהיה דומה, בקירוב, ותעמוד על עשרים אחוזים ממחיר דירה דומה באזור.

 

דירות לזכאים


מכיוון שלא כל הפרטים של פרויקט מחיר מטרה הושלמו ואושרו, הרי שלא כל מאפייני הזכאות נוסחו באופן סופי. עם זאת, ידוע כבר שבין הזכאים ניתן יהיו אך ורק רוכשי דירות למגורים. מרבית הזכאים צפויים להיות אנשים, יחידים או זוגות שלא הייתה להם דירה בעבר. חלק קטן יותר מהזכאים יהיו מי שמוגדרים "משפרי דיור". הללו יחויבו למכור את דירתם הנוכחית בתוך שנה או פחות מרגע רכישת הדירה החדשה.

 

דירות באיכות גבוהה


על פי התוכנית של משרד השיכון ועל פי משרדי עורכי דין מקרקעין, דירות מחיר המטרה צפויים להיות משולבים בפרוייקטים חדשים בירושלים וביישובים שונים בארץ. הדירות יהיו כולן בגדלים שבין שישים מטרים לבין מאה וחמישים מטרים, כאשר צפוי להיות פיקוח על איכות הבנייה ועל המפרט הטכני.
לצורך קידום הפרויקט צפויים להתפרסם בקרוב מכרזים ייעודיים כך ששיפור של ממש צפוי להירשם כבר בעתיד הקרוב. 
בברכה, האחים חסיד 

מאמרים נוספים: התחדשות עירונית- מזה? מתי בירושלים , אחים חסיד - לאן ?
מאמרים נוספים: קניית דירה מקבלן